אינדקס חברות ביטוח
חברות ביטוח -

כתבות ומאמרים
ביטוח רכב
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
 
 
 

הפניקס

הוקמה ב-1949. בעלי השליטה בחברה הם דלק השקעות ונכסים בע"מ ומאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ.

תחומי פעילותה של החברה הם: ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך; ביטוח רכב חובה; ביטוח רכב רכוש; ביטוח כללי אחר (רכוש, חבויות); ביטוח בריאות.

 פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות סוכני ביטוח.